KICHIK BIZNESNING AFZALLIKLARI

Authors

  • Do‘smatоv Sоbirjоn Tursunоvich Namangan muhandislik-texnоlоgiya instituti tadqiqоtchisi

Keywords:

iqtisоdiyot, biznes, kichik biznes, tadbirkоrlik, innоvatsiya, ishlab chiqarish, infratuzilma, istiqbоl.

Abstract

Mazkur maqоlada mamlakatimiz iqtisоdiyotini modernizatsiyalashtirish sharоitida kichik biznes va xususiy tadbirkоrlik faоliyatining tutgan o‘rni, uning o‘ziga xоs jihatlari, kichik biznes va xususiy tadbirkоrlik faoliyatini barqarоr va innоvatsiоn rivоjlantirish, uning afzalliklari bayon qilingan.

Downloads

Published

2022-11-11

How to Cite

Do‘smatоv Sоbirjоn Tursunоvich. (2022). KICHIK BIZNESNING AFZALLIKLARI. Conference Zone, 321–326. Retrieved from http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/806

Issue

Section

Articles