[1]
Abduraimova Gulnoza Sharif qizi 2022. Boshlang’ich sinflarda samarali dars o’tish usullari. Conference Zone. (Jun. 2022), 116–117.